יום ירושלים 5.6.2016

גלגל ירושלים -בוחרים ומדברים בציבור

יום ירושלים הוא יום חג לאומי הנחגג בישראל בכ"ח באייר  לציון איחוד העיר ירושלים תחת ריבונות ישראלית

מאז מלחמת העצמאות (תש"ח – 1948) ובמשך 19 שנה הייתה ירושלים עיר מחולקת: החלק המערבי של העיר היה בידי ישראל ואילו חלקה המזרחי, כולל ירושלים העתיקה, היה בשליטת ירדן (פרט להר הצופים).

במלחמת ששת הימים ב 1967,  כבשו חיילי צה"ל את ירושלים המזרחית, ובכך הביאו לאיחודה מחדש של העיר המחולקת.

כשלושה שבועות לאחר מלחמת ששת הימים החליטה הכנסת על איחוד ירושלים, ובמסגרת זו קבעה את החוק והמשפט הישראלי בכל חלקי העיר והכריזה על חופש דת ופולחן במקומות הקדושים לבני כל הדתות – יהודים, נוצרים ומוסלמים.


משימה:
עבודה בזוגות
עליכם לגלגל את גלגל ירושלים
האתר שזכיתם- הוא שלכם!!
עליכם להכין מצגת משני שקפים ולשכנע בדיבור בציבור תוך שימוש במצגת
 מדוע כדאי לנו לבקר דווקא באתר זה.

מחוון לדיבור בציבור ( יום ירושלים)

א.      הכנת מצגת

שקף 1- הצגת האתר הנבחר בירושלים

·         הנושא ( האתר הנבחר)

·         שם המציגים

·         תמונה של המקום

·         משפט אחד על האתר

שקף 2- סיבות שכנוע לביקור באתר

 

ב.      הצגת הנושא בעל פה בפני תלמידי הכיתה

·         הצגת עצמית: שמי ... אי תלמיד בכיתה .. בי"ס ..

·         הצגת הנושא: " אני בחרתי את האתר...וממליץ  לכם לבקר ב.....

·         הסיבות: " מפני ש...

 

ג.       אופן הדיבור:

ד.      דיבור בקול ברור ושוטף

ה.      הצגת הרעיונות ברצף הגיוני

ו.        קשר עין עם הציבור ( הקהל שמקשיב)

 זמן ( בין דקה לשלש דקות)


משוב : על פתקאות
 כל תלמיד יכתוב 
נקודה לשימור ( מה היה טוב)
נקודה לשיפור ( מה אפשר לעשות יותר טוב)

 הפתקאות ירוכזו בדף מעוצב שיוגש לדוברים


מקורות מידע

ירושלים של זהב- כתבה נעמי שמר, שרה שולי נתן

Comments